TIEDOTE: Honkonen tyytyväinen ministerin vastaukseen Kemera-asiassa

Tiedote 5.11.2015

Julkaistavissa heti

HONKONEN TYYTYVÄINEN MINISTERIN VASTAUKSEEN KEMERA-ASIASSA

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk) on tyytyväinen ministeri Tiilikaiselta saamaansa vastaukseen kirjalliseen kysymykseensä Kemera-järjestelmän viranomaismenettelyn toimivuudesta. Honkonen kysyi kirjallisella kysymyksellä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselta lokakuussa, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä Kemera-tuen haku- ja myöntämismenettelyn yksinkertaistamiseksi ja sähköistämiseksi.

Ministeri Tiilikainen totesi vastauksessaan, että kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisia rahoitushakemuksia on tullut lain uudistamista ennen sekä jälkeen ennakoitua paljon enemmän. Tämä on aiheuttanut ruuhkan, johon ei ole kyetty varautumaan. Tämän lisäksi Kemera-tietojärjestelmän sähköinen hakumenettelyjärjestelmä on viivästynyt aikataulustaan. Järjestelmän keskeneräisyyden vuoksi myöskään maksatuksia ei ole päästy aloittamaan. Julkisen vallan käytöstä johtuva työtehtävien eriyttäminen on myös aiheuttanut kitkaa ruuhkan purkamisessa.

Ministeri Tiilikainen kertoi vastauksessaan, että maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan muutosta uuteen rahoituslakiin. Muutoksella pyritään sopeuttamaan tukijärjestelmä käytettävissä oleviin määrärahoihin sekä yksinkertaistamaan tukijärjestelmää. Samassa kiinnitetään huomiota myös tuen saajille lähetettävän rahoituspäätöksen selkeyteen. Maa- ja metsätalousministeriössä on myös valmistelu päätös, jonka nojalla Metsäkeskuksessa olevaa ruuhkaa päästään purkamaan. Metsään.fi-palvelun sähköinen asiointi on mahdollistumassa ensi vuoden alussa. Tavanomaiseen rahoitushakemusten ja -maksatusten käsittelyaikatauluun pyritään pääsemään lähikuukausien aikana.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen luettavissa kokonaisuudessaan: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_228+2015.pdf#search=KK%20228%2F2015%20vp

Honkosen kirjallinen kysymys luettavissa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_228+2015.aspx

Lisätiedot: Petri Honkonen

puh. 040 839 7776

petri.honkonen@eduskunta.fi