Tiedote: Kesk kansanedustajat Honkonen ja Kurvinen laajentaisivat senioritalojen tukea maaseudulle

Medialle to 11.2.2016, julkaistavissa heti

Kesk kansanedustajat Honkonen ja Kurvinen laajentaisivat senioritalojen tukea maaseudulle
Keskustan kansanedustajat Petri Honkonen Saarijärveltä ja Antti Kurvinen Kauhavalta toteavat, että niin kutsuttujen senioritalojen rakentamisessa on järkeä. Esimerkiksi asumisoikeusyhdistyspohjalta ne ovat ratkaisu ikääntyvien yhteisölliseen ja kotona selviämistä tukevaan asumiseen seutukeskusten palveluiden keskellä.
Valtion asuntorahaston ARA:n tukea kansanedustajat haluaisivat laajentaa myös kaupunkien ulkopuolelle. ARA:n tukea on annettu vain suurten kaupunkien senioritalohankkeisiin. ARA on perustellut linjaansa sillä, ettei ole mielekästä tukea hankkeita miinusmerkkisen väestökehityksen alueilla. Valtion asuntorahastosta ARA:sta maksettavat tuet olivat kaksi vuotta sitten 304,2 miljoonaa euroa. Samana vuonna asuntotuotannon korkotukilainojen hyväksymisvaltuus oli noin 1 miljardia euroa.
Honkonen ja Kurvinen jättivät keskiviikkona 11.2. kirjallisen kysymyksen siitä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä erityisryhmien, kuten ikääntyvien, omatoimisuutta tukevien asumismuotojen rakentamisen lisäämiseen myös vähenevän väestökehityksen alueilla ja maaseudun seutukeskuksissa.
Kansanedustajat ovat huolissaan erityisryhmien omatoimisuutta tukevien asumismuotojen mahdollisuuksista maaseudulla.
– On useita erityisryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita asumisen suhteen. Esimerkiksi ikääntyvällä väestönosalla on monia esteettömyyteen ja toiminnallisuuteen liittyviä tarpeita, toteavat kansanedustajat.
– Tarvetta uudentyyppisille asunnoille on, sillä myös maaseutukunnissa yhdyskuntarakenne muuttuu. Moni ikäihminen haluaa muuttaa haja-asutusalueelta lähemmäksi palveluja. Myös maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset johtavat nykyaikana usein vanhemman polven muuttamiseen tilalta kuntakeskukseen, Honkonen ja Kurvinen toteavat.
Lisätietoja:
Petri Honkonen, puh. 040 839 7776
Antti Kurvinen, puh. 044 751 4257